درخواست نمایندگی

الف- شرایط اعطای نمایندگی شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

1.     ثبت و تأسیس به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت برای اشخاص حقوقی

2.     دارا بودن پروانه کسب برای اشخاص حقیقی و مستندات ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی

3.     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی

4.     موضوع فعالیت اشخاص حقوقی طبق اساسنامه ترجیحا مرتبط با زمینه ی فروش کالاهای برقی

5.     ارسال رزومه فعالیت داوطلبان در زمینه برق و کالای برق

6.     دارای توان و تجربه بازاریابی و انرژی کافی برای شناسایی مشتریان و پیگیری خواسته های آنها

7.      در اختیار داشتن فضای تجاری یا اداری در نقطه مناسبی از شهر و مجهز به امکاناتی از قبیل فضای مطلوب جهت حضور مشتری و متصدی ارایه دهنده خدمات و تجهیزاتی از جمله رایانه، اینترنت پرسرعت، چاپگر، اسکنر و دستگاه کپی جهت ارایه خدمات و ارائه اسناد مالکیت و یا اجاره نامه معتبر

8.     در موارد خاص و در صورت داشتن کلیه شرایط، با درخواست نمایندگی بدون داشتن محل با مشخصات فوق موافقت میشود لیکن اعطای رسمی گواهی نامه و انعقاد قرارداد مستلزم تأمین فضای مناسب ظرف حداکثر  یک ماه از تاریخ موافقت میباشد.

9.     داشتن حسن شهرت، رزومه کاری مناسب و قابل احراز و اعتبار مناسب

10.برخورداری از توان مالی مناسب

11.نداشتن نمایندگی هیچ یک از شرکتهای تولید کننده ترانسفورماتور کشور

12.موافقت با مفاد قرارداد اعطای نمایندگی و امضای آن

ب-فرایند اعطای نمایندگی

1.     گام اول: ثبت اطلاعات اولیه در وب سایت  شرکت و تکمیل و ارسال فرمهای مریوطه

2.     گام دوم: بازدید از محل و امكانات معرفی شده و کارشناسی ملک و محل درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی،

3.     گام سوم: تکمیل پرونده (ارایه مدارک توسط متقاضی، بررسی و اخذ استعلامات توسط شرکت)

4.     گام چهارم : جلسه مصاحبه حضوری

5.     گام پنجم: عقد قرارداد همکاری و ارائه تضامین 

ج – مدارك مورد نیاز

1.      تكمیل فرم درخواست نمایندگی  دانلود

2.     تصویر جواز كسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی / كپی اساس

3.     نامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی

4.     تصویر سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه معتبر

5.     تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه

6.     كپی آخرین مدرك تحصیلی

7.     دو قطعه عكس 4*3 یكسان از شخص متقاضی  و برای اشخاص حقوقی از صاحبان امضای مجاز شرکت كه در سال جاری گرفته شده باشد

8.     تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف

9.      نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مكان مورد تقاضا روی آن

10.   مبلغ پنج میلیارد ریال سفته بدون متن مهر و امضا شده 

د- مزایای نمایندگی نیرو ترانسفو:

1.     بهره مندی از حاشیه سود مطمن و مطلوب با دریافت تخفیف فروش نمایندگی

2.     بهره مندی از جوایز و امتیازات موفقیت در فروش علاوه بر تخفیف های معمول

3.     برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان نمایندگان فروش

4.     ارائه کاتالوگ محصولات به صورت رایگان

5.     درج نام نماینده در وب سایت شرکت

6.     معرفی نمایندگان در نمایشگاه ها و مناسبت های مربوطه

7.     ارجاع مشتریان هر منطقه به نمایندگی مربوطه

8.     ارائه پروانه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش

9.     هزینه حمل رایگان برای خرید به میزان بیش از مقدار معین

 
*نام و نام خانوادگی/نام شرکت:
   
  *تلفن همراه:
    شماره تلفن را بدون صفر وارد نمایید
   
  *مدارک:
    لطفا" مدارک خود را در قالب یه فایل Zip ارسال نمایید
  *آدرس و تلفن :
   
  توضیحات:
   
   
Captcha