مزایده ضايعات آهني ورق سیاه         دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

مزایده عمومی شماره 1400-09

 فروش ضايعات آهني ورق سیاه واقع در کارخانه رشت در شهرک صنعتی رشت

برنامه زمانبندي

رديف

شرح فعاليت

مورخ

ساعت

1

ارائه اسناد از

1400/09/08

 

2

ارائه اسناد تا

1400/09/16

16:00

3

بازدید **

1400/09/13 لغايت 1400/09/16

از ساعت 9:00 الي 13:00

4

مهلت ارسال پيشنهاد از

1400/09/13

08:00

5

ارسال پيشنهاد تا

1400/09/17

16:00

6

زمان بازگشایی پیشنهادات

1400/09/18

 

دریافت اسناد

** آدرس کارخانه برای بازدید:

-شهرک صنعتی رشت - بلوار صنعت 2 خیابان چهارم غربی- روبروی فومن شیمی.  شرکت نیرو ترانسفو


منبع:نیرو ترانسفو
برچسب ها:مزایده شماره 1400-09
 


ارسال نظر
نام:  
ایمیل:    
نظر: