معرفی و پیام مدیر عامل


هدف ما پیشرفت
از طریق خلاقیت و نوآوری و کیفیت می باشد


موجب کمال خرسندی و افتخار است که این پل ارتباطی ، امکان تعامل میان شرکت نیرو ترانسفو و شما مشتریان گرامی را فراهم آورده است . 

جهانی که ما در آن مشغول انجام کسب و کار هستیم به سرعت در حال تغییر است . 

ما پایه ی رشد خود را بر اساس زمینه های کسب و کار و روش های منحصر به فرد و رسیدن به رشد از طریق خلاقیت و نوآوری بدون وابستگی به رشد بازار قرارخواهیم داد .

در عین حال که ما این کار را انجام می دهیم تقویت پایه های مالی کار نیز مهم است . ما مدیریت سرمایه گذاری را که رشد مالی قوی در تعادل با رشد خلاقیت و نوآوری باشد را ترویج خواهیم داد . 
من به نوبه خود هر کاری انجام میدهم تا این فرهنگ توانمندسازی در همه قسمت ها رشد پیدا کند . کارکنان باید به نوبه خود تواناییهای خود را افزایش دهند و آنها را برای بالا بردن راندمان کاری خود اعمال کنند . این راه مطمئنی است که باعث رشد شرکت نیرو ترانسفو میشود .

من سعی میکنم توانایی های همکارانم را برای رشد خلاقیت و نوآوری شرکت که در آن هر فردی توانایی بالقوه خود را به کار میگیرد ، هماهنگ و مدیریت کنم .

امید که ارتباط مستمر با این سایت ،زمینه ای باشد برای شناخت بیشتر شرکت نیرو ترانسفوو ایجاد روابطی تازه با بخش های مختلف ،تا در مشارکتی سازنده،ضمن حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده ،پیش از پیش با اندیشه آبادانی سرزمینمان ایران،در عملی دانش محور،کیفی و دارای استاندارد جهانی این سازندگی را بیشتر محقق سازیم.
نادر ابوالقاسمی – مدیر عامل