نظرخواهی از مشتریان

احتراماً از آنجایی که آگاهی از نظرات کاربران و استفاده کنندگان ترانسفورماتورهای تولیدی این شرکت، کمک شایانی در بهبود کیفیت محصولات خواهد نمود، خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل ما را در تحقق این امر یاری فرمائید.
 
*نام و نام خانوادگی:
نام شرکت:
   
  *تلفن همراه:
    شماره تلفن را بدون صفر وارد نمایید
   
*نحوه خرید از سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*اطلاع رسانی در مورد اطلاعات فنی محصولات را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*کیفیت قطعات استفاده شده در ساخت ترانسفورماتور را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*نحوه عملکرد مسئولین بخش فروش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*نحوه عملکرد و برخورد مسئولین بخش انبار و تحویل محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*نحوه برخورد مسئولین کادر اداری و مالی را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*کیفیت رنگ آمیزی محصولات را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*مدت زمان تحویل محصولات را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*نحوه ارائه خدمات در طول دوره گارانتی را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
*عملکرد ترانسفورماتورهای تولیدی این شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
   
  توضیحات:
   
Captcha